Importul de convertori catalitici/catalizatoare/ pentru autoturisme

În acest moment asteptăm un răspuns de la Serviciul Vamal, ei ar trebui să raspundă prompt şi în mod normal nu mai târziu de (detalii).

Către Serviciul Vamal,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
- Cantitatea de convertori catalitici/catalizatoare/ pentru autoturisme importate in Moldova, in ultimii 10 ani?
- Care sunt companiile care au importat in Moldova convertori catalitici/catalizatoare/ pentru autoturisme, in ultimii 10 ani?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie