Lipsa iluminatului stradal in orașul Drochia

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul oraşului Drochia (Primăria Drochia) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul oraşului Drochia (Primăria Drochia),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Motivul lipsei iluminatului stradal în centrul orașului Drochia (sectorul restaurant Cetate - Piata Centrala Drochia) pe perioada 21.07. - 05.08 anul 2021
2. Măsurile întreprinse de către Primaria Drochia pentru înlăturarea problemei.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Servicii publice,Public Services,Публичные услуги