Către Primarul oraşului Drochia (Primăria Drochia),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Motivul lipsei iluminatului stradal în centrul orașului Drochia (sectorul restaurant Cetate - Piata Centrala Drochia) pe perioada 21.07. - 05.08 anul 2021
2. Măsurile întreprinse de către Primaria Drochia pentru înlăturarea problemei.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Servicii publice,Public Services,Публичные услуги