Notificarea OT Chișinău a Cancelariei de Stat privind Decizia Consiliului comunal Zimbreni 1/12 din 25.02.2022

Solicitarea a fost reuşită

Ialovenionline.md

Către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
- Notificarea OT Chișinău a Cancelariei de Stat privind Decizia Consiliului comunal Zimbreni nr. 1/12 din 25.02.2022 " Cu privire la atitudinea conducerii r. Ialoveni și a Consiliului raional Ialoveni față de adresările primăriei comunei Zimbreni și inițierea procedurii de ieșire a primăriei comunei Zimbreni din componența raionului Ialoveni și trecerea în jurisdicția mun. Chișinău".

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumim,

IaloveniOnline.md

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Bună ziua!
Cancelaria de Stat informează că , în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 alin.(2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.

Solicităm înlăturarea neajunsurilor în termen de 10 zile.

Cu respect,
Direcția managementul documentelor și petiții
Tel. : 022-250-402,022-250-383.
e-mail: [adresă de email]

arată secţiunile citate

Diana Butnaru,

1 Atașament