Procesul de integrare a copiilor cu autism în școli

Solicitarea a fost reuşită

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista școlilor care au personal calificat pentru a integra un copil cu autism în mediul de învățământ;
2. Lista activităților din curriculumul școlar adaptat la nevoile copiilor cu autism;
3. Lista instituțiilor ce organizează activități extrașcolare/cercuri de interes/terapie/etc. pentru copiii cu autism.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Laura Catărău

1 Atașament

Rugăm confirmarea recepționării mesajului
Cu respect,
Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Casa Guvernului,
MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-23-35-60
E-mail: [adresă de email]
Web: https://mec.gov.md/

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia.