Către Agenția de Guvernare Electronică,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcții și direcții generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu Legea salarizării nr. 847/2002 și a Hotărârii Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară nr. 743/2002, a salariului de bază (salariul tarifar, salariul funcției), salariului suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și a altor plăți de stimulare și compensare pentru anul 2022;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022 în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a) numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d) numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17 din Legea nr. 982/2000.
Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:
a. Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a instituțiilor din subordine, dacă există);
b. Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:
c. Raportul financiar pentru anul 2022;
d. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;
e. Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;
f. Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea instituției;
g. Informațiile de contact pentru depunerea reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;
h. Informații despre posturile vacante;
i. Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin pentru anul 2022 și 2023);
j. Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;
k. Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții desfășurate în 2022 și 2023;
l. Informații privind registrele și bazele de date gestionate de instituție;
m. Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Diana

Eduard Fricatel, Agenția de Guvernare Electronică

1 Atașament

  • Attachment

    AGE 3001 134 04.09.2023 la.cerere.acces.la.info.www.vreauinfo.semnat.pdf

    513K Download View as HTML

Cu referire la cererea prin care se solicită comunicarea unor informații, transmisă în formă electronică de pe adresa de e-mail [FOI #779 email], la data de 01.09.2023, vă remitem anexat răspunsul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”.

Solicităm respectuos să confirmați recepționarea mesajului.

Notă: Documentul atașat este semnat electronic în conformitate cu cu Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere și comportă efecte juridice ca și documentul pe suportul de hârtie. Verificarea semnăturii poate fi realizată prin intermediul serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (https://msign.gov.md/)

Cu respect,

Eduard Fricațel
Consilier juridic | Proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale”|Agenția de Guvernare Electronică
tel. mob. serviciu +373-79-438138

This message is intended only for the use of the person(s) to whom it is addressed. It may contain information that is privileged and sensitive. If you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error, and that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email is prohibited. Please contact the sender if you believe you have received this email in error.

arată secţiunile citate