Către Banca Națională a Moldovei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcții și direcții generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu Legea salarizării nr. 847/2002 a salariului de bază (salariul tarifar, salariul funcției), salariului suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și a altor plăți de stimulare și compensare pentru anul 2022;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022 în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a) numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d) numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17 din Legea nr. 982/2000.
Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:
a. Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a instituțiilor din subordine, dacă există);
b. Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:
c. Raportul financiar pentru anul 2022;
d. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;
e. Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;
f. Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea instituției;
g. Informațiile de contact pentru depunerea reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;
h. Informații despre posturile vacante;
i. Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin pentru anul 2022 și 2023);
j. Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;
k. Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții desfășurate în 2022 și 2023;
l. Informații privind registrele și bazele de date gestionate de instituție;
m. Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Natalia

Banca Națională a Moldovei

Vă informăm că documentul transmis de dvs. din 01.09.2023 a fost
recepționat și înregistrat cu nr. 6439 din 01.09.2023.

Cu respect,
Serviciul Secretariat General
Banca Nationala a Moldovei
Email: [1][adresă de email]
Tel: 022822299, 022822221
Web: [2]www.bnm.md
bd. Grigore Vieru 1 • Chisinau • MD-2005 • Republica
Moldova

--------------------------------------------------------------------------

This email was scanned by Bitdefender

LIMITARE DE OBLIGAȚIUNI: Mesajele Băncii Nationale a
Moldovei sunt transmise cu bună intenție și nu trebuie
considerate drept obligatorii în activitatea dvs.
Informația transmisă este doar pentru destinatar și poate
conține date confidențiale. În cazul în care ați primit
acest mesaj din greșeală, vă rugam să contactați
expeditorul și să ignorați informația.

--------------------------------------------------------------------------

This email was scanned by Bitdefender

References

Visible links
1. mailto:[adresă de email]
2. http://www.bnm.md/

Official, Banca Națională a Moldovei

Public
Buna ziua,

Banca Națională a Moldovei (BNM) apreciază efortul dumneavoastră în eficientizarea procesului privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public în Republica Moldova. Astfel, BNM își exprimă deschiderea pentru furnizarea oricăror informații de care dispune și pe care le poate furniza fără restricții. Art. 11 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație obligă furnizorul de informații să respecte limitările accesului la informație, în scopul protejării informației confidențiale, vieții private a persoanei, iar prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 și art. 9 din Codul muncii restricționează transmiterea datelor cu caracter personal.

În continuare, BNM vă transmite informația aferentă subiectelor abordate:

1. Informațiile privind veniturile salariale în cadrul Băncii Naționale sunt publice și pot fi vizualizate pe pagina web oficială - https://ani.md/, fiind publicate în baza datelor furnizate de către angajații BNM, care sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, în conformitate cu art.3 alin.(1) lit. e1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Adițional, BNM informează că salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr. 847/2002 şi cu Regulamentul privind salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei (pe text și Regulament), aprobat de către Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, care este constituit în majoritate din membri independenți (nu sunt angajați ai BNM).

2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, încheiate de Banca Națională a Moldovei în semestrul I 2023, a căror valoare depășesc suma de 10.000 lei fără TVA, conform cerințelor solicitate este disponibilă pe pagina web a BNM: https://bnm.md/ro/content/raport-privind.... La fel, este publicat Planul anual privind achizițiile publice: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizi...

3. Pe parcursul anului 2022 au fost recepționate și înregistrare 691 de solicitări/cereri privind accesul la informații, dintre care 474 din partea instituțiilor mass-media. Dintre acestea, în cazul a 2 (două) solicitări s-a refuzat furnizarea de informații sau a fost oferit un răspuns parțial, conform art.19 din Legea nr.982/2000, și alte 2 (două) solicitări au fost readresate către o altă autoritate/instituție (către Serviciul Fiscal de Stat și Biroul Național de Statistică), conform art.17 din Legea nr.982/2000.

4. Totodată, vă rugăm să găsiți mai jos informațiile solicitate, toate fiind disponibile pe pagina web a BNM:

a) Informația despre conducerea și organizarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) este disponibilă pe site-ul BNM: https://bnm.md/ro/content/organizarea-bnm inclusiv Organigrama BNM: https://bnm.md/files/Organigrama%20BNM%2... precum și lista și descrierea subdiviziunilor BNM: https://bnm.md/ro/content/subdiviziunile...

b) Informația privind Bugetul/planul financiar 2023 Devizul de cheltuieli al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2023 https://www.bnm.md/ro/content/devizul-de...

c) Informația privind Raportul financiar pentru anul 2022: https://bnm.md/files/Situatii%20financia...

d) Legile care reglementează activitatea Băncii Naționale a Moldovei și a sectoarelor bancar, al Depozitarului Central Unic, a asigurărilor creditării nebancare supravegheate de BNM: https://bnm.md/ro/content/lista-legi

e) Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor:
Banca Națională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova și are drept obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor fără atribuții care să vizeze prestarea directă a serviciilor oferite cetățenilor, publicului larg în general. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 definește clar atribuțiile și limitele domeniului de competență a BNM, care se rezumă la implementarea politicii monetar-valutare a statului, acționarea în calitate de bancher și agent fiscal al statului, păstrarea și gestiunea rezervelor valutare ale statului, licențierea, reglementarea și supravegherea sectoarelor bancar, asigurărilor, creditării nebancare, licențierea și supravegherea infrastructurii piețelor financiare, a sistemelor de plăți etc. BNM furnizează informații cetățenilor în mod permanent, publicând pe diverse canale rapoarte, publicații, materiale analitice și analize macroeconomice, date privind evoluţia pieţei financiare şi informaţia statistică, inclusiv privind masa monetară, acordarea creditelor, balanţa de plăţi şi situaţia pieţei valutare etc. Banca Națională pune la dispoziția publicului larg o varietate de rate de referințe ce pot fi utilizate de către cetățeni și mediul de afaceri în activitatea cotidiană și de business: ratele oficiale de schimb valutar, rate medii ale dobânzilor la depozite, rate medii ale dobânzilor la credite, rate cu randamentele dobânzilor la VMS, indicatori de referință privind performanța sectorul bancar, indicatori de referință privind viabilitatea sistemelor de plăți și a cardurilor bancare etc.
Cetățenii care iau decizii de business în baza datelor financiar-bancare, investitorii, cercetătorii, profesorii, studenții sau publicul curios pot genera și exporta date și rapoarte statistice actuale sau istorice din Baza de date interactive creată și publicată special în acest scop: https://bnm.md/bdi/.
Alte servicii sunt conținute în compartimentele specializate ale paginii web: Schimbul bancnotelor/monedelor necorespunzătoare circulației | Banca Națională a Moldovei (bnm.md); Atestarea specialiștilor în asigurări și creditarea nebancară | Banca Națională a Moldovei (bnm.md).
În același context, Banca Națională a creat și/sau menține în gestiune câteva portaluri de care beneficiază cetățenii în viața lor privată:
- Sistemul informațional pentru ghidarea și depunerea/declararea angajamentelor externe: https://crm.bnm.md/
- Sistemul informațional RCA Data utilizat pentru verificarea poliței de asigurare obligatorii, calcularea primei de asigurare RCA (Polița de asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto internă), calcularea primei de asigurare Carte Verde (Polița de asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto externă): https://rca.bnm.md/.
De asemenea, în vederea ghidării cetățenilor în luarea celor mai bune decizii în viața privată derivate din procesarea unor informații complexe domeniului financiar-bancar, Banca Națională:
a. a pus la dispoziția publicului larg mai multe date de contact specializate:
- Informații despre notificarea angajamentelor externe private: + 373 22 822 489;
- Informații despre obținerea autorizațiilor potrivit Legii privind reglementarea valutară: + 373 22 822 351, + 373 22 822 547, + 373 22 822 568;
- Informații despre activitatea unităților de schimb valutar: + 373 22 822 502;
- Informații despre licențierea unităților de schimb valutar: + 373 22 822 351, + 373 22 822 547, + 373 22 822 568;
- Aflarea cursului valutar zilnic: + 373 22 822 566 (robot 24 ore);
- Cancelaria: +373 22 822 299, [Banca Națională a Moldovei email cerere], [adresă de email];
- Anticamera: +373 22 822 607, +373 22 822 608; - Serviciul de presă: +373 60668876, +373 22 822 410, [adresă de email];
- Achiziții: +373 22 822 622, [adresă de email];
- Linia specializată anticorupție: + 373 22 822 501.
b. oferă informații pe rețelele de socializare:
- Facebook: https://www.facebook.com/BNMoficial/
- Instagram: https://www.instagram.com/banca_national...
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nationa...
- Twitter https://twitter.com/BNM_oficial
- Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxK...
c. a creat pe site-ul oficial o mesagerie-online, accesibilă prin panoul de instrumente din antetul site-ului, la care cetățenii adresează întrebări: www.bnm.md
d. a elaborat și publicat ghiduri, articole informative și liste de întrebări cu răspunsuri menite să ajute cetățenii să se orienteze în domenii de activitate conexe piețelor financiar-bancare: - unde te adresezi când ți se încalcă dreptul de consumator al serviciilor și produselor financiare: https://bnm.md/ro/content/unde-te-adrese...
- întrebări și răspunsuri despre transferul unor competențe de la Comisia Națională a Pieței Financiare la Banca Națională a Moldovei : https://bnm.md/ro/content/intrebari-si-r...
- întrebări și răspunsuri aferente domeniului reglementării valutare: https://bnm.md/ro/content/intrebari-si-r...
- recomandări pentru sporirea siguranței în utilizarea cardurilor de plată: https://bnm.md/ro/content/recomandari-pe...
- informare și precizări privind monedele virtuale și riscurile asociate https://bnm.md/ro/search?search_name=bit... - ghidul protecției consumatorului pe piața financiar-bancară din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/ghidul-protect...
- rubrica „Educație financiară” cu scopul de a ajuta populația să înțeleagă mai bine conceptele din domeniul financiar-bancar, astfel încât să își poată gestiona mai eficient propriile venituri. În acest sens, BNM asigură accesul la informație pentru toți cetățenii, de la mic la mare.

f) Registrul bunurilor aflate în proprietatea /gestiunea instituției Toate activele și bunurile aflate în gestiunea Băncii Naționale a Moldovei sunt prezentate detaliat, conform standardelor internaționale de raportare financiară, în Situațiile financiare consolidate și individuale publicate anual pe pagina web oficială: https://bnm.md/ro/search?partitions[0]=6...
https://www.bnm.md/files/Situatii%20fina...
Informațiile despre bunurile imobile ale patrimoniului public aflat în gestiunea Băncii Naționale a Moldovei, conform Legii 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sunt disponibile pe pagina instituției abilitate cu ținerea Registrului patrimoniului public: https://app.gov.md/storage/upload/herita...
K/Lista%20bunurilor%20imobile%20din%20gestiunea%20B%C4%83ncii%20Nat ionale%20a%20Moldovei%20la%20situatia%20din%2001.01.2022.xlsx

g) Informațiile pentru depunerea petițiilor sunt disponibile pe pagina web a BNM: https://www.bnm.md/ro/content/informatii... inclusiv datele de contact: Cancelaria: +373 22 822 299, [Banca Națională a Moldovei email cerere], [adresă de email];

h) Informațiile privind posturile vacante în cadrul Băncii Naționale sunt disponibile la link-ul: https://bnm.md/ro/content/recrutare-0

i) Informațiile despre procedurile de angajare finalizate și despre evoluția procesului de recrutare le puteți găsi accesând Raportul anual https://bnm.md/files/Raport_anual_2022%2..., pagina 163 rubrica „Recrutare”.

j) Informația privind achizițiile în desfășurare este disponibilă pe platforma achizițiilor publice https://mtender.gov.md/ și pe pagina web a BNM: https://bnm.md/ro/content/achizitii-anun....

k) Informația despre Anunțurile privind contractele de achiziții atribuite în 2022 și 2023 este disponibilă în Buletinul Achizițiilor Publice: https://tender.gov.md/ro/bap

l) Informațiile privind registrele și bazele de date gestionate le găsiți accesând linkurile: Registrul riscului de credit | Banca Națională a Moldovei (bnm.md)
Registrul societăților de plată/ furnizorilor de servicii poștale: https://bnm.md/ro/content/registrul-soci...
Registrul emitenților de monedă electronică: https://bnm.md/ro/content/registrul-soci...
Lista băncilor licențiate din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/bancile-licent...
Lista entităților supravegheate în creditarea nebancară (OCN-urile) sectorul asigurărilor și lista birourilor de credit din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/entitati-supra...
Lista entităților de schimb valutar care au licență de activitate în Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/informatie-afe...
Lista persoanelor care dețin certificate de calificare ale auditorilor instituțiilor financiare: https://bnm.md/ro/content/lista-persoane...
Lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul asiguratorilor (reasiguratorilor): https://bnm.md/ro/content/lista-entitati...
Lista specialiștilor certificați în asigurări și creditarea nebancară Atestarea specialiștilor în asigurări și creditarea nebancară | Banca Națională a Moldovei (bnm.md)
Lista monedelor comemorative și jubiliare emise de Banca Națională a Moldovei: https://bnm.md/ro/content/lista-monedelo...
Registrul sancțiunilor aplicate participanților la piața bancară: https://bnm.md/ro/content/sanctiunile-ap...
Registrul sancțiunilor aplicate entităților de schimb valutar: https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-apli...
Lista băncilor aflate în proces de lichidare: https://bnm.md/ro/content/lichidatorii-b...
Lista regulamentelor și actelor normative care reglementează activitatea pieței financiar-bancare în ansamblu: https://bnm.md/ro/content/lista-regulame...
Totodată, BNM publică, conform art.16 din Legea integrității nr.82/2017 Registrul cadourilor primite de membrii organelor de conducere a băncii: https://bnm.md/ro/content/registrul-de-e...
Baza de date interactive a BNM conține toate datele publicate și gestionate de BNM, destinate comunicării publice se găsește la adresa: BNM Reports Generator.
Baza de date a informațiilor contabile și conform art. 10 al Legii 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei registrul contabil al entităților care au deschise conturi la Banca Națională a Moldovei, poate fi identificat în situațiile financiare publicate: https://bnm.md/files/Situatii%20financia...
Baza de date interactivă generarea și exportul rapoartelor statistice: https://bnm.md/bdi/
Sistemul informațional pentru ghidarea și notificarea/declararea angajamentelor externe: https://crm.bnm.md/
Sistemul informațional RCA DATA pentru verificarea polițelor și calcularea primelor de asigurare civilă obligatorie internă și externă: https://rca.bnm.md/

m) Informațiile sunt publice și pot fi accesate la linkul: https://ani.md/

Prezentul răspuns poate fi contestat la Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1, MD-2005, [adresă de email]) în termen de 30 de zile de la data comunicării sau prin depunerea unei cereri de chemare în judecată la Curtea de Apel Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, 4, MD-2043, [adresă de email] ) în termen de o lună de la data comunicării.

Cu respect,
Directia comuncare si educatie financiara

arată secţiunile citate

Official, Banca Națională a Moldovei

Public
Buna ziua,

Banca Națională a Moldovei (BNM) apreciază efortul dumneavoastră în eficientizarea procesului privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public în Republica Moldova. Astfel, BNM își exprimă deschiderea pentru furnizarea oricăror informații de care dispune și pe care le poate furniza fără restricții. Art. 11 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație obligă furnizorul de informații să respecte limitările accesului la informație, în scopul protejării informației confidențiale, vieții private a persoanei, iar prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 și art. 9 din Codul muncii restricționează transmiterea datelor cu caracter personal.

În continuare, BNM vă transmite informația aferentă subiectelor abordate:

1. Informațiile privind veniturile salariale în cadrul Băncii Naționale sunt publice și pot fi vizualizate pe pagina web oficială - https://ani.md/, fiind publicate în baza datelor furnizate de către angajații BNM, care sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, în conformitate cu art.3 alin.(1) lit. e1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Adițional, BNM informează că salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr. 847/2002 şi cu Regulamentul privind salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei (pe text și Regulament), aprobat de către Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, care este constituit în majoritate din membri independenți (nu sunt angajați ai BNM).

2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, încheiate de Banca Națională a Moldovei în semestrul I 2023, a căror valoare depășesc suma de 10.000 lei fără TVA, conform cerințelor solicitate este disponibilă pe pagina web a BNM: https://bnm.md/ro/content/raport-privind.... La fel, este publicat Planul anual privind achizițiile publice: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizi...

3. Pe parcursul anului 2022 au fost recepționate și înregistrare 691 de solicitări/cereri privind accesul la informații, dintre care 474 din partea instituțiilor mass-media. Dintre acestea, în cazul a 2 (două) solicitări s-a refuzat furnizarea de informații sau a fost oferit un răspuns parțial, conform art.19 din Legea nr.982/2000, și alte 2 (două) solicitări au fost readresate către o altă autoritate/instituție (către Serviciul Fiscal de Stat și Biroul Național de Statistică), conform art.17 din Legea nr.982/2000.

4. Totodată, vă rugăm să găsiți mai jos informațiile solicitate, toate fiind disponibile pe pagina web a BNM:

a) Informația despre conducerea și organizarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) este disponibilă pe site-ul BNM: https://bnm.md/ro/content/organizarea-bnm inclusiv Organigrama BNM: https://bnm.md/files/Organigrama%20BNM%2... precum și lista și descrierea subdiviziunilor BNM: https://bnm.md/ro/content/subdiviziunile...

b) Informația privind Bugetul/planul financiar 2023 Devizul de cheltuieli al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2023 https://www.bnm.md/ro/content/devizul-de...

c) Informația privind Raportul financiar pentru anul 2022: https://bnm.md/files/Situatii%20financia...

d) Legile care reglementează activitatea Băncii Naționale a Moldovei și a sectoarelor bancar, al Depozitarului Central Unic, a asigurărilor creditării nebancare supravegheate de BNM: https://bnm.md/ro/content/lista-legi

e) Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor:
Banca Națională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova și are drept obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor fără atribuții care să vizeze prestarea directă a serviciilor oferite cetățenilor, publicului larg în general. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 definește clar atribuțiile și limitele domeniului de competență a BNM, care se rezumă la implementarea politicii monetar-valutare a statului, acționarea în calitate de bancher și agent fiscal al statului, păstrarea și gestiunea rezervelor valutare ale statului, licențierea, reglementarea și supravegherea sectoarelor bancar, asigurărilor, creditării nebancare, licențierea și supravegherea infrastructurii piețelor financiare, a sistemelor de plăți etc. BNM furnizează informații cetățenilor în mod permanent, publicând pe diverse canale rapoarte, publicații, materiale analitice și analize macroeconomice, date privind evoluţia pieţei financiare şi informaţia statistică, inclusiv privind masa monetară, acordarea creditelor, balanţa de plăţi şi situaţia pieţei valutare etc. Banca Națională pune la dispoziția publicului larg o varietate de rate de referințe ce pot fi utilizate de către cetățeni și mediul de afaceri în activitatea cotidiană și de business: ratele oficiale de schimb valutar, rate medii ale dobânzilor la depozite, rate medii ale dobânzilor la credite, rate cu randamentele dobânzilor la VMS, indicatori de referință privind performanța sectorul bancar, indicatori de referință privind viabilitatea sistemelor de plăți și a cardurilor bancare etc.
Cetățenii care iau decizii de business în baza datelor financiar-bancare, investitorii, cercetătorii, profesorii, studenții sau publicul curios pot genera și exporta date și rapoarte statistice actuale sau istorice din Baza de date interactive creată și publicată special în acest scop: https://bnm.md/bdi/.
Alte servicii sunt conținute în compartimentele specializate ale paginii web: Schimbul bancnotelor/monedelor necorespunzătoare circulației | Banca Națională a Moldovei (bnm.md); Atestarea specialiștilor în asigurări și creditarea nebancară | Banca Națională a Moldovei (bnm.md).
În același context, Banca Națională a creat și/sau menține în gestiune câteva portaluri de care beneficiază cetățenii în viața lor privată:
- Sistemul informațional pentru ghidarea și depunerea/declararea angajamentelor externe: https://crm.bnm.md/
- Sistemul informațional RCA Data utilizat pentru verificarea poliței de asigurare obligatorii, calcularea primei de asigurare RCA (Polița de asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto internă), calcularea primei de asigurare Carte Verde (Polița de asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto externă): https://rca.bnm.md/.
De asemenea, în vederea ghidării cetățenilor în luarea celor mai bune decizii în viața privată derivate din procesarea unor informații complexe domeniului financiar-bancar, Banca Națională:
a. a pus la dispoziția publicului larg mai multe date de contact specializate:
- Informații despre notificarea angajamentelor externe private: + 373 22 822 489;
- Informații despre obținerea autorizațiilor potrivit Legii privind reglementarea valutară: + 373 22 822 351, + 373 22 822 547, + 373 22 822 568;
- Informații despre activitatea unităților de schimb valutar: + 373 22 822 502;
- Informații despre licențierea unităților de schimb valutar: + 373 22 822 351, + 373 22 822 547, + 373 22 822 568;
- Aflarea cursului valutar zilnic: + 373 22 822 566 (robot 24 ore);
- Cancelaria: +373 22 822 299, [Banca Națională a Moldovei email cerere], [adresă de email];
- Anticamera: +373 22 822 607, +373 22 822 608; - Serviciul de presă: +373 60668876, +373 22 822 410, [adresă de email];
- Achiziții: +373 22 822 622, [adresă de email];
- Linia specializată anticorupție: + 373 22 822 501.
b. oferă informații pe rețelele de socializare:
- Facebook: https://www.facebook.com/BNMoficial/
- Instagram: https://www.instagram.com/banca_national...
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nationa...
- Twitter https://twitter.com/BNM_oficial
- Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxK...
c. a creat pe site-ul oficial o mesagerie-online, accesibilă prin panoul de instrumente din antetul site-ului, la care cetățenii adresează întrebări: www.bnm.md
d. a elaborat și publicat ghiduri, articole informative și liste de întrebări cu răspunsuri menite să ajute cetățenii să se orienteze în domenii de activitate conexe piețelor financiar-bancare: - unde te adresezi când ți se încalcă dreptul de consumator al serviciilor și produselor financiare: https://bnm.md/ro/content/unde-te-adrese...
- întrebări și răspunsuri despre transferul unor competențe de la Comisia Națională a Pieței Financiare la Banca Națională a Moldovei : https://bnm.md/ro/content/intrebari-si-r...
- întrebări și răspunsuri aferente domeniului reglementării valutare: https://bnm.md/ro/content/intrebari-si-r...
- recomandări pentru sporirea siguranței în utilizarea cardurilor de plată: https://bnm.md/ro/content/recomandari-pe...
- informare și precizări privind monedele virtuale și riscurile asociate https://bnm.md/ro/search?search_name=bit... - ghidul protecției consumatorului pe piața financiar-bancară din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/ghidul-protect...
- rubrica „Educație financiară” cu scopul de a ajuta populația să înțeleagă mai bine conceptele din domeniul financiar-bancar, astfel încât să își poată gestiona mai eficient propriile venituri. În acest sens, BNM asigură accesul la informație pentru toți cetățenii, de la mic la mare.

f) Registrul bunurilor aflate în proprietatea /gestiunea instituției Toate activele și bunurile aflate în gestiunea Băncii Naționale a Moldovei sunt prezentate detaliat, conform standardelor internaționale de raportare financiară, în Situațiile financiare consolidate și individuale publicate anual pe pagina web oficială: https://bnm.md/ro/search?partitions[0]=6...
https://www.bnm.md/files/Situatii%20fina...
Informațiile despre bunurile imobile ale patrimoniului public aflat în gestiunea Băncii Naționale a Moldovei, conform Legii 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sunt disponibile pe pagina instituției abilitate cu ținerea Registrului patrimoniului public: https://app.gov.md/storage/upload/herita...
K/Lista%20bunurilor%20imobile%20din%20gestiunea%20B%C4%83ncii%20Nat ionale%20a%20Moldovei%20la%20situatia%20din%2001.01.2022.xlsx

g) Informațiile pentru depunerea petițiilor sunt disponibile pe pagina web a BNM: https://www.bnm.md/ro/content/informatii... inclusiv datele de contact: Cancelaria: +373 22 822 299, [Banca Națională a Moldovei email cerere], [adresă de email];

h) Informațiile privind posturile vacante în cadrul Băncii Naționale sunt disponibile la link-ul: https://bnm.md/ro/content/recrutare-0

i) Informațiile despre procedurile de angajare finalizate și despre evoluția procesului de recrutare le puteți găsi accesând Raportul anual https://bnm.md/files/Raport_anual_2022%2..., pagina 163 rubrica „Recrutare”.

j) Informația privind achizițiile în desfășurare este disponibilă pe platforma achizițiilor publice https://mtender.gov.md/ și pe pagina web a BNM: https://bnm.md/ro/content/achizitii-anun....

k) Informația despre Anunțurile privind contractele de achiziții atribuite în 2022 și 2023 este disponibilă în Buletinul Achizițiilor Publice: https://tender.gov.md/ro/bap

l) Informațiile privind registrele și bazele de date gestionate le găsiți accesând linkurile: Registrul riscului de credit | Banca Națională a Moldovei (bnm.md)
Registrul societăților de plată/ furnizorilor de servicii poștale: https://bnm.md/ro/content/registrul-soci...
Registrul emitenților de monedă electronică: https://bnm.md/ro/content/registrul-soci...
Lista băncilor licențiate din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/bancile-licent...
Lista entităților supravegheate în creditarea nebancară (OCN-urile) sectorul asigurărilor și lista birourilor de credit din Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/entitati-supra...
Lista entităților de schimb valutar care au licență de activitate în Republica Moldova: https://bnm.md/ro/content/informatie-afe...
Lista persoanelor care dețin certificate de calificare ale auditorilor instituțiilor financiare: https://bnm.md/ro/content/lista-persoane...
Lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul asiguratorilor (reasiguratorilor): https://bnm.md/ro/content/lista-entitati...
Lista specialiștilor certificați în asigurări și creditarea nebancară Atestarea specialiștilor în asigurări și creditarea nebancară | Banca Națională a Moldovei (bnm.md)
Lista monedelor comemorative și jubiliare emise de Banca Națională a Moldovei: https://bnm.md/ro/content/lista-monedelo...
Registrul sancțiunilor aplicate participanților la piața bancară: https://bnm.md/ro/content/sanctiunile-ap...
Registrul sancțiunilor aplicate entităților de schimb valutar: https://bnm.md/ro/content/sanctiuni-apli...
Lista băncilor aflate în proces de lichidare: https://bnm.md/ro/content/lichidatorii-b...
Lista regulamentelor și actelor normative care reglementează activitatea pieței financiar-bancare în ansamblu: https://bnm.md/ro/content/lista-regulame...
Totodată, BNM publică, conform art.16 din Legea integrității nr.82/2017 Registrul cadourilor primite de membrii organelor de conducere a băncii: https://bnm.md/ro/content/registrul-de-e...
Baza de date interactive a BNM conține toate datele publicate și gestionate de BNM, destinate comunicării publice se găsește la adresa: BNM Reports Generator.
Baza de date a informațiilor contabile și conform art. 10 al Legii 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei registrul contabil al entităților care au deschise conturi la Banca Națională a Moldovei, poate fi identificat în situațiile financiare publicate: https://bnm.md/files/Situatii%20financia...
Baza de date interactivă generarea și exportul rapoartelor statistice: https://bnm.md/bdi/
Sistemul informațional pentru ghidarea și notificarea/declararea angajamentelor externe: https://crm.bnm.md/
Sistemul informațional RCA DATA pentru verificarea polițelor și calcularea primelor de asigurare civilă obligatorie internă și externă: https://rca.bnm.md/

m) Informațiile sunt publice și pot fi accesate la linkul: https://ani.md/

Prezentul răspuns poate fi contestat la Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1, MD-2005, [adresă de email]) în termen de 30 de zile de la data comunicării sau prin depunerea unei cereri de chemare în judecată la Curtea de Apel Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, 4, MD-2043, [adresă de email] ) în termen de o lună de la data comunicării.

Cu respect,
Directia comuncare si educatie financiara

arată secţiunile citate