Către Ministerul Justiției,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Natalia

secretariat, Ministerul Justiției

Bună ziua, mesajul dumneavoastră a fost recepționat.

Petitii MJ, Ministerul Justiției

--Bună ziua! Vă informăm că, pentru a fi examinată, solicitarea trebuie să corespundă prevederilor Articolului 75 din Codul adminstrativ nr. 16 din 19.07.2018:
(1) Petiția conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
c) denumirea autorității publice;
d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 cererea Dvs. nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. e) din același act normativ, din motivul lipsei semnăturii electronice.

Prin urmare, solicităm să înlăturați neajunsul constatat.

În cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică, va recomandăm să transmiteți solicitarea în scris prin intermediul serviciilor poștale.

----- Пересланное сообщение -----
От: "secretariat" <[Ministerul Justiției email cerere]>
Кому: "petitii" <[adresă de email]>
Отправленные: Пятница, 25 Июнь 2021 г 8:08:07
Тема: Fwd: cerere Acces la informaţie - Solicitare de informații

Cu respect,

Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Secția managementul documentelor
Adresa: Str.31 August 1989,nr. 82
Tel.: (022) 20-14-31, (022) 20-14-24
E-mail: [Ministerul Justiției email cerere]
www.justice.gov.md

----- Mesaj redirecţionat -----
De la: "Natalia" <[FOI #301 email]>
Către: "secretariat" <[Ministerul Justiției email cerere]>
Trimis: joi, 24 iunie, 2021 15:34:05
Subiect: cerere Acces la informaţie - Solicitare de informații

Către Ministerul Justiției,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;

2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;

3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Natalia

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #301 email]

Dacă este greșită adresa [Ministerul Justiției email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Ministerul Justiției? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-----------------------------------------------------------------

Diana Butnaru,

1 Atașament