Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Solicit respectuos, să mă informați dacă Directorul de liceu este subect de depunere a declarației.
În cazul în care este subiect de depunere a declarației, poate ultimul să activeze în altă parte?
2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc, Dubceac Snejana

Maria Dastic, Autoritatea Națională de Integritate

Bună ziua, dna Dubceac

Autoritatea Națională de Integritate a examinat petiția cu nr. de intrare
D-229/22 din 22.03.2022, cu privire la solicitarea de consultanță și Vă
comunică următoarele.

În conformitate cu art. 3, lit. e), din Legea nr. 133 din 17.16. 2016 cu
privire la declararea averii și intereselor personale, subiecţi ai
declarării averii și a intereselor personale sînt conducătorii
organizațiilor publice şi adjuncţii acestora.

Concomitent, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016, organizația publică
reprezintă orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate
de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale,
precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate
publică autonomă), instituție publică, organizaţie de stat, organ de stat,
organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de
autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate
comercială sau instituţie financiară cu capital majoritar de stat.

În acest sens, prin prisma normelor juridice invocate supra, reieșind din
informația pusă la dispoziția ANI, conducătorii organizațiilor publice, la
caz, directorul instituției de învățămînt sunt subiecți ai declarării și
trebuie să depună declarația de avere și interese personale.

În ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților directorului
de liceu, pentru o consultație adecvată este nevoie să indicați
activitatea, care urmează a fi cumulată cu funcția de director.

____________
 
Maria DASTIC,
Specialist principal, Serviciul cooperare și relații cu publicul al ANI,

EMAIL: [adresă de email]
TEL:  0 22 820 621
         079143506